الهی من فدای این عکس ات بشم که آنقدر با نمک بودی با اون لباس گل گلی جان دلم با اون زبون در اومده ات

گنه از جانب ما نیست اگر مجنونیم 

گوشه چشم تو نگذاشت که عاقل باشیم

تاريخ : 21 / 4برچسب:شعر, | 1:30 قبل از ظهر | نويسنده : الناز پوراسماعیلی |
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-52170159-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');